Konferencja Naukowa „Dialog nowoczesności z tradycją w muzyce XX i XXI wieku”

12 – 13 maja 2017 | piątek, sobota | Akademia Sztuki w Szczecinie | Pałac pod Globusem | plac Orła Białego 2

 

Zgłoszenia do czynnego udziału tylko do 12 kwietnia!

 

Akademia Sztuki w Szczecinie zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest analiza

zjawiska twórczych nawiązań do epok minionych w muzyce II połowy XX i początku XXI wieku. Przewidywana jest część teoretyczna, której trzon stanowić będą wykłady współczesnych kompozytorów polskich, a także koncert muzyki najnowszej, prezentujący utwory wspomnianych twórców. Celem obu tych zdarzeń jest stworzenie możliwości dialogu pomiędzy twórcami, teoretykami i wszystkimi osobami interesującymi się zagadnieniami muzyki najnowszej, przyczynienie się do lepszego zrozumienia procesów zachodzących w tej dziedzinie sztuki oraz przybliżenie omawianej problematyki zarówno muzykom profesjonalistom, nie zajmującym się dotychczas muzyką współczesną, jak i słuchaczom

amatorom. Zaproszenie do udziału w projekcie przyjęli:

dr hab. prof. AM Sławomir Zamuszko (Gdańsk; temat referatu: Forma (post)sonatowa – przykłady z własnej twórczości.),

dr hab. Artur Kroschel (Poznań; temat referatu: Moja muzyka w kontekście tradycji – próba autorefleksji.),

dr Anna Ignatowicz- Glińska (Warszawa; temat referatu: Współczesny kompozytor – konkwistador, kustosz czy więzień historii? Refleksje na przykładzie własnej twórczości.),

dr Katarzyna Kwiecień-Długosz (Zielona Góra/Poznań; temat referatu: Dialog elektroniki z tradycją na przykładzie mojej kompozycji „Paplanina. Cztery sitodruki” na taśmę (2017).),

dr Aldona Nawrocka-Woźniak (Warszawa; temat referatu: „Sonata il mezzo del suono”(2012) na fortepian – jako reinterpretacja klasycznego wzorca formy sonatowej.),

dr Bartosz Kowalski-Banasewicz (Warszawa; temat referatu: Czas rzeczywisty – czas postrzegany: twórcze eksperymenty z czasem na przykładzie wybranych kompozycji mojego autorstwa.).

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko kompozytorów, do czynnego udziału w

części teoretycznej, prosząc o przygotowanie dwudziestominutowego referatu odnoszącego się w jakiś sposób do tematu całego projektu. Liczymy również na Państwa udział w koncercie, w charakterze życzliwych i pozbawionych uprzedzeń estetycznych słuchaczy.

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z tematem wystąpienia prosimy przysyłać do 12 kwietnia 2017 na adres mailowy kierownika projektu: artur.cieslak@akademiasztuki.eu. Zainteresowanym prześlemy formularz oraz informacje organizacyjne. Opłata konferencyjna: 300 zł.

Konferencja WEM AS 2017 05 12 – formularz zgłoszenia

Konferencja WEM AS 2017 05 12 – komunikat 1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *