Konferencja Naukowa | Artysta? Muzyk? Pedagog?

12 grudnia 2014 roku | Sala Kameralna | Akademii Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2

 

Komitet naukowy:

 • zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Volodymyr Rozhok – Akademia Muzyczna im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie
 • Dmytro Bolgarsky – Uniwersytet Pedagogiczny w Kijowie
 • zw. dr hab. Dariusz Dyczewski – Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr hab. Alicja Kozłowska – Lewna, prof. AM – Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • dr hab. Grażyna Poraj, prof. AM – Uniwersytet Łódzki, Akademia Muzyczna w Łodzi
 • dr hab. Anna Waluga, prof. AM – Akademia Muzyczna w Katowicach
 • dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. AH – Akademia Humanistyczna w Pułtusku
 • dr hab. Anna Tarnowska, prof. AS – Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Oleg Rozhok – Akademia Muzyczna im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie
 • dr hab. Jarosław Lewków, prof. AS – Akademia Sztuki w Szczecinie

 

 

Komitet organizacyjny:

 • dr Barbara Halec – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • dr Alicja Delecka-Bury – Sekretarz Konferencji
 • mgr Bożena Bojczewska

 

Program Konferencji:

 

9.00 –   9.30 rejestracja uczestników

9.30 – 10.00 otwarcie konferencji: JM Rektor AS prof. zw. dr hab. Ryszard Handke

wprowadzenie do dyskusji: Dziekan WEM prof. zw. dr hab. Dariusz Dyczewski

 

Sesja 1: Szkolnictwo muzyczne I st. w kontekście zmian współczesnej kultury

 

10.00 – 10.20

prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie): Specyfika szkolnictwa muzycznego w Polsce

 

 1. 20 – 10.40

prof. Volodymyr Rozhok (Akademia Muzyczna im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie): Proeuropejski wektor oświaty muzycznej na Ukrainie. Problemy i perspektywy

 

10.40 – 11.00

prof. Dmytro Bolgarsky (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa
w Kijowie, Instytut Sztuki): Kształcenie duchowości przyszłych nauczycieli muzyki na podstawie analizy kultury prawosławnej na Ukrainie

11.00 – 11.20

dr hab. Anna Tarnowska, prof. AS (Akademia Sztuki, Wydział Edukacji Muzycznej): Nauczanie indywidualne a muzykowanie zespołowe w szkole muzycznej I st.

 

11.20 – 12 00

Dyskusja – głos zabierze: doc. Oleg Rozhok (Akademia Muzyczna w Kijowie)

     dr hab. Jarosław Lewków, prof. AS (WEM, Akademia Sztuki)

Moderator: prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz (UMFC w Warszawie)

 

 

Sesja 2: Kompetencje i dyspozycje osobowościowe nauczycieli

 

12.30 – 12.50

dr hab. Grażyna Poraj, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Akademia Muzyczna w Łodzi, Katedra Edukacji Muzycznej): Wypełnianie zadań rozwojowych ucznia w relacji z nauczycielem

 

12.50 – 13.10

dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, prof. AM (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki): W poszukiwaniu skutecznych metod kształcenia słuchu muzycznego u dzieci

 

13.10 – 13.30

dr hab. Anna Waluga, prof. AM (Akademia Muzyczna w Katowicach, Katedra Pedagogiki Muzyki): Kto jest dobrym nauczycielem „kształcenia słuchu”?

13.30 – 13.50

dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. AH (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Zakład Pedagogiki Przedszkolnej, Wczesnoszkolnej i Edukacji Muzycznej): Autoewaluacja (w) pracy nauczyciela

 

13.50 – 14.10

dr Anna Pikała (Uniwersytet Łódzki, Katedra Edukacji Artystycznej): Rola kreatywnych cech i kompetencji nauczycieli szkół muzycznych I st. w rozwijaniu postaw twórczych uczniów

 

14.10 – 14.30

Dyskusja – głos zabierze prof. zw. dr hab. Barbara Gruberne – Bernacka (Akademia Muzyczna w Katowicach)

Moderator: dr hab. Grażyna Poraj, prof. UŁ (UŁ, AM w Łodzi)

 

Sesja 3: Uwarunkowania edukacji muzycznej – rola nauczyciela w procesie kształcenia

 

15.00 – 15.20

dr Damian Labiak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Opiekuńczej): Pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistością – pedeutologiczne aspekty pracy nauczyciela szkoły muzycznej

 

15.20 – 15.40

dr Alicja Delecka – Bury (Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Edukacji Muzycznej): Nauczyciel w metaforze (szkoły muzycznej)

 

15.40 – 16.00

dr Ewa Kumik (Akademia Muzyczna w Łodzi, Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej, Katedra Edukacji Muzycznej): Postrzeganie roli zawodowej nauczyciela szkoły muzycznej przez studentów AM w Łodzi

 

16.00 – 16.20

dr Małgorzata Chmurzyńska (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Zakład Psychologii Muzyki): Kompetencje nauczyciela fortepianu a postawy uczniów wobec nauczyciela i lekcji gry na fortepianie

 

16.20 – 16.40

mgr Magdalena Handke (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki): Czy pasja jest potrzebna? O pracy nauczycieli muzyków

 

16.40 – 17.00

Dyskusja

Moderator: dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. AH (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)

 

 

Podsumowanie Konferencji

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *