Konferencja: Konflikt i jego mechanika w sztukach wizualnych

Konferencja towarzysząca wystawie „Przechwałki i pogróżki” (kuratorzy: Łukasz BiałkowskiPiotr Sikora)

Konferencja jest próbą przyjrzenia się konfliktowi jako istotnemu mechanizmowi wpływającemu na kształt życia artystycznego.
Wydarzenie towarzyszy wystawie, która inspirowana jest kulturą hiphopową, gdzie otwarty konflikt i walka o pozycję w hierarchii stanowi kluczowy fenomen lub wręcz osnowę artystyczną. Wiąże się to ze zjawiskami beefu i dissu. Ten pierwszy termin oznacza mniej więcej pojedynek między dwoma raperami, a drugi to narzędzie tego pojedynku polegające na otwartym obrażaniu przeciwnika i wskazywaniu jego braków (nie tylko) artystycznych. Hip-hop jest więc jednym z obszarów kultury, w którym konflikt demonstrowany jest par excellence. Tym samym jawnie demonstruje energie, które zepchnięte zostały pod dywan w tzw. kulturze wysokiej.

Jeśli przyjrzymy się rozwojowi sztuki w XX wieku, okazuje się, że otwarty konflikt był jednym z jej motorów napędowych. Dynamika tego procesu opierała się na próbach zawłaszczania monopolu na “prawdziwą” sztukę, deprecjonowania wartości jednych nurtów przez kolejne (akademizmu przez awangardę, impresjonizmu przez kubizm, figuratywizmu przez abstrakcjonizm itd.). Każdy z nich na pewnym etapie w manifestach i mniej lub bardziej efemerycznych periodykach dezawuował otwarcie konkurentów, dla siebie chcąc zawłaszczyć patent na to, czym i jaka powinna być sztuka. Jednym słowem, awangarda nie tylko nie bała się tak rozumianych konfliktów, ale uczyniła z nich paliwo wolnego lotu. Symboliczną kulminacją i najbardziej jaskrawym przykładem tego zjawiska był słynny gest wymazania rysunku Willema de Kooninga przez Roberta Rauschenberga.

Choć spór i konflikt są istotnym elementem funkcjonowania każdej grupy społecznej, to wydaje się, że dzisiaj w środowisku artystycznym są często przemilczane lub ukrywane. Tymczasem antagonizm to podskórny element funkcjonowania świata sztuki – struktury opartej na hierarchii, ciągłej ocenie dorobku artystów, kuratorów, instytucji i na ograniczonej “przepustowości” galerii.
Chcemy przyjrzeć się, jak dzisiaj w polskiej sztuce kształtują się relacje między tym, co społeczne, grupowe, a tym, co indywidualne i osobiste. Współczesna kultura z jednej strony wspiera indywidualizm, każe poszukiwać możliwości kreowania siebie, wyrażania tego, co w każdym jednostkowe. Z drugiej strony generuje precyzyjny podział ról, z którego społeczeństwo może wyłonić się jedynie na drodze kooperacji. W polu sztuki przejawia się to napięciem między potrzebą indywidualnego wyrażania się, a potrzebą działania kolektywnego. Współczesny twórca stoi więc na rozdrożu między aktem twórczym rozumianym jako działalność jednostkowa, a tendencjami kulturowymi, które każą mu działać w zespole i wymuszają precyzyjny podział zadań. Innymi słowy, konferencja analizować będzie jak indywidualne ego – i jego pragnienia generujące konflikt z Innym – wchodzi w kolektywne relacje, których wymaga od niego kultura.

Konferencji towarzyszyć będzie publikacja, w której znajdą się teksty wybranych wystąpień.
………………….
Organizacja: TRAFO
Współpraca: Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w SzczecinieWydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *