Konferencja kończąca pobyt w Szczecinie badaczy z projektu TICASS

Zapraszamy do udziału w konferencji w ramach projektu TICASS poświęconej „Teoretycznym podstawom wizualności w perspektywie międzykulturowej”, która odbędzie się 28-29 czerwca 2017 w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Konferencja będzie poświęcona rozważaniom nad teoretycznymi podstawami wizualności w perspektywie międzykulturowej, biorącej pod uwagę różnice społeczne, polityczne, historyczne, klimatyczne i kulturowe w różnych krajach Europy i Afryki, przy jednoczesnym poszukiwaniu podobieństw, które pozwolą na identyfikację wspólnych form życia w różnych lokalizacjach i wspólne kulturowe lub ludzkie wartości.

W ten sposób chcemy skonstruować ramę teoretyczną pozwalającą nam być świadomymi procesów percepcji i rozumienia obrazów we współczesnej przestrzeni środowiska miejskiego w różnych kulturach. Przyczyni się to do rozwoju modelu badawczego dotyczącego możliwości i ograniczeń w stosowaniu technologii wizualnych we współczesnej ikonosferze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *