Klarnet Wczoraj i Dziś. Międzynarodowe Seminarium Praktyków i Teoretyków.

22-24 listopada 20017 | Akademia Sztuki i Filharmonia im Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Sztuka klarnetowa wczoraj i dziś. Spotkanie klarnecistów, pasjonatów instrumentu oraz melomanów.
W dniach 22-24 listopada b.r. zapraszamy do Akademii Sztuki i Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, gdzie spotka się sztuka i nauka.
Organizatorami przedsięwzięcia są Akademia Sztuki w Szczecinie oraz Katedra Teorii Muzyki Akademii im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Motywem przewodnim wykładów, dyskusji i koncertów będzie ukazanie klarnetu w perspektywie historycznej i współczesnej. Oznacza to, że przedmiotem refleksji teoretyków, ale i obiektem zainteresowań artystów będzie repertuar klarnetowy z XVIII wieku, ale i np. nowoczesne techniki gry. W repertuarze koncertowym znajdą się utwory klasyczne z XVIII i XIX wieku oraz współczesne kompozycje z klarnetem w roli głównej (prapremiery!). Podczas seminarium „Klarnet wczoraj i dziś” naukowcy i klarneciści z całej Polski oraz z ośrodków zagranicznych (Hiszpania, Kanada, Francja) przedstawią efekty swoich najnowszych badań oraz zaprezentują kunszt wykonawczy podczas koncertów.
W przekonaniu organizatorów spotkanie teorii i praktyki jest kluczowe dla rozwoju dyscypliny klarnetowej, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę słynną sentencję, iż „Sine scientia ars nihil est” (Sztuka bez nauki byłaby niczym, autor, prawd.: Jean Mignot).

Program Seminarium:
22-24 listopada 2017 / 22nd – 24th November 2017
Academy of Art / Szczecin Philharmonic

ŚRODA, 22 LISTOPADA 2017, OGRÓD ZIMOWY, GODZ. 10.00
WEDNESDAY, 22nd NOVEMBER 2017, WINTER GARDEN, 10.00 a.m.
Otwarcie konferencji / Opening address:
prof. dr hab. Bogusław Jakubowski, dr Mikołaj Rykowski

Uroczyste otwarcie konferencji / Opening address:
JM Rektor / His Magnificence Rector prof. dr hab. Dariusz Dyczewski

Sesja I / Session 1
W stronę współczesności / Towards Contemporaneity
Prowadzenie / hosted by dr Mikołaj Rykowski
10.10-10.30 Bogusław Jakubowski (Akademia Sztuki w Szczecinie /Academy of Art in Szczecin)
Klarnet w utworach kompozytorów szczecińskich XXI wieku / Clarinet in the works of the composers of Szczecin 21st century

10.30-11.00 Anna Rocławska-Musiałczyk (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku / Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk)
Brzmieniowość, forma i poezja – o wykorzystaniu klarnetu we współczesnych kompozycjach kameralnych na podstawie własnej twórczości / Sonority, form and poetry – the usage of the clarinet in my own creative output
11.00-11.30 Andrzej Wojciechowski (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku / Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk)

Wpływ muzyki jazzowej na rozwój współczesnej literatury klarnetowej / The influence of jazz music on the development of contemporary clarinet repertoire

11.30-12.00 Bogdan Ocieszak (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku / Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk)
Klarnet basowy od Gillesa Lota do współczesności / Bass clarinet from Gilles Lot to the present

12.00-12.30 przerwa na kawę / coffee break

Sesja II / Session 2
W stronę współczesności: wątki polskie / Towards Contemporaneity: Polish Threads
Prowadzenie / hosted by dr Piotr Piechocki
12.30-13.00 Roman Widaszek (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach / The Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice)
Neoklasycyzm a polska literatura na trio stroikowe / Neoclassicism and Polish literature for woodwind trio

13.00-13.30 Robert Stefański (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi / The Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Łódź)
Łódzka muzyka klarnetowa XXI wieku / Łódź clarinet music of the 21st century

13.30-14.00 Tomasz Żymła (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach / The Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice)
Rola klarnetu basowego w historii muzyki / The bass clarinet in the history of music
14.00-14.30 Dorota Maciaszczyk (Akademia Sztuki w Szczecinie /Academy of Art in Szczecin)
Język muzyczny Roberta Muczyńskiego w muzyce kameralnej z udziałem instrumentów dętych i fortepianu / Musical language of Robert Muczyński’s chamber music scored for winds and piano

14.30 – dyskusja i przerwa na obiad / discussion and lunch break

ŚRODA, 22 LISTOPADA 2017, OGRÓD ZIMOWY (Akademia Sztuki),
WEDNESDAY, 22nd NOVEMBER 2017, WINTER GARDEN (Academy of Art)
17.00 KONCERT (5 p.m.): Forum młodych / Youth Forum
19.00 KONCERT (7 P.M.)
Modernista czy ukarany grzesznik – różne oblicza klarnetu
Modernist or the Punished Sinner – Various Faces of the Clarinet
PROGRAM / Programme
Anna Rocławska-Musiałczyk – Trzy utwory (nie)poważne na flet, klarnet i fortepian
Magda Morus-Fijałkowska – flet, Grzegorz Wieczorek – klarnet
Alicja Wieczorek – fortepian

Krzysztof Grzeszczak – Soliloquium (2016)
Robert Stefański – Improwizacja Nr 3 (2014)
Robert Stefański – klarnet

Artur Cieślak – Trio na skrzypce, klarnet i fortepian (prawykonanie)
Bogusław Jakubowski – klarnet, Bogdan Szczerkowski – skrzypce
Urszula Szyryńska – fortepian

Nicola Resanovic – Analogues na klarnet B i klarnet basowy
Tomasz Żymła – klarnet basowy, Jakub Drygas – klarnet

Jean Francaix – Trio
Paweł Kroczek – klarnet, Kamil Babka – altówka, Hanna Lizinkiewicz – fortepian

Wolfgang Amadeusz Mozart
– Adagio KV 484a (411)
– Divertimento F-dur
– cztery fragmenty z opery Don Giovanni
w transkrypcji na 2 klarnety i 3 bassethorny: Aria Leporella „Madamina“, Aria Donny Anny „Non mi dir“, Aria Don Ottavia „Della sua pace“, kwartet „Riposate, vezzose ragazze“

Anna Rocławska-Musiałczyk – Cztery preludia
na kwintet klarnetowo-bassethornowy (prawykonanie)

Grzegorz Wieczorek – klarnet, Andrzej Wojciechowski – klarnet,
Roman Widaszek – bassethorn, Paweł Krauzowicz – bassethorn,
Bogdan Ocieszak – bassethorn

CZWARTEK, 23 LISTOPADA 2017, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (sala kameralna), GODZ. 10.00 / THURSDAY, 23rd NOVEMBER 2017, Szczecin Philharmonic (Chamber Hall), 10.00 a.m.

Sesja III / Session 3
Sztuka klarnetowa w kręgu romantyzmu / Clarinet Art in the Romantic Era
prowadzenie / hosted by dr Krzysztof Krzyżewski

10.00-10.30 Krzysztof Krzyżewski (Akademia Sztuki w Szczecinie / Academy of Art in Szczecin)
Rozwój klarnetu w kontekście pieśni romantycznej. Kształtowanie formy i ekspresji w „Der Hirt auf dem Felsen” D. 965 Franciszka Schuberta / The development of the clarinet in the context of „Das Lied”. Arrangement of the form and expression in „Der Hirt aud dem Felsen” D. 965 by Franz Schubert
10.30-11.00 Grzegorz Wieczorek (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku / Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk)
Zapomniane utwory na klarnet i fortepian Michała Bergsona – nowe odkrycie wzbogacające repertuar wykonawczy polskiej literatury klarnetowej XIX wieku /Forgotten works for clarinet and piano by Michał Bergson as a new discovery enriching the concert repertoire of the 19th-century Polish clarinet music

11.00-11.30 Piotr Piechocki (Akademia Sztuki w Szczecinie / Academy of Art in Szczecin)
Znane i mniej znane dzieła kameralnej literatury klarnetowej na przykładzie wybranych kwintetów klarnetowych / Known and lesser known chamber pieces with clarinet in chosen clarinet quintets

11.30-12.00 przerwa na kawę / coffee break

Sesja IV / Session 4
Klarnet i konteksty / Clarinet Art and its Contexts
Prowadzenie / hosted by dr Kornel Wolak

12.00-12.30 Arkadiusz Adamski (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach / Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice)
Jak dobrze uczyć? / How to be an excellent teacher?

12.30-13.00 Paweł Krauzowicz (Akademia Muzyczna w Krakowie / Academy of Music in Kraków)
Kwintet dęty drewniany w twórczości kompozytorów polskich XX wieku / Woodwind quintet in the output of 20th century Polish composers

13.00-13.30 Jan Jakub Bokun (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu / Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław)
Harmonie i dysonanse. Wstęp do twórczości klarnetowej Krzysztofa Pendereckiego / Harmonies and dissonances. The intruduction to the clarinet output of Krzysztof Penderecki

13.30-13.45 – przerwa na kawę / coffee break

Sesja V / Session 5
Klarnet i konteksty c.d. / Clarinet and its Contexts (continued)
Prowadzenie / hosted by dr Kornel Wolak

13.45-14.15 Paweł Kroczek (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu / Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań)
Profesor Józef Madeja in memoriam – trudne warunki dydaktyki muzycznej
w Poznaniu w okresie powojennym / The creativity of Józef Madeja in the context of post-war cultural conditions in Poland

14.15-14.45 Esteban Valverde (Conservatorio Superior de Música de Vigo)
Spanish music for clarinet and its relevant figures from the mid 19th century to the present day / Hiszpańska muzyka klarnetowa i jej główni przedstawiciele od połowy XIX wieku po współczesność

CZWARTEK, 23 LISTOPADA 2017, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (sala kameralna)/ THURSDAY, 23rd NOVEMBER 2017, Szczecin Philharmonic (Chamber Hall)

17.00 KONCERT (5 p.m.): Forum młodych / Youth Forum
19.00 KONCERT (7 P.M.)
Klarnet i przyjaciele / Clarinet and friends
PROGRAM / Programme
Janusz Stalmierski – Short history
Bogusław Jakubowski – klarnet, Sandra Kasperek – harfa

Louis Spohr – Sei still mein Herz, Zwiegesang, Sehnsucht z cyklu 6 Pieśni niemieckich
Agnieszka Zdrojek-Suchodolska – „Lubię tęsknić“ na głos, klarnet i fortepian do słów Haliny Poświatowskiej (prawykonanie)
Aleksandra Rykowska – sopran, Mikołaj Rykowski – klarnet
Bogusław Jakubowski – klarnet, Dorota Maciaszczyk – fortepian

Leszek Wojtal – Landscape VI (prawykonanie)
Renata Guzik – flet, Paweł Krauzowicz – klarnet, Barbara Stalmierska – harfa
Gus Visseur – Douce joie (opr. Bokun-Kościuszko)
Yom – Mojżesz, Sen dziecka (opr. Bokun-Kościuszko)
Jan Jakub Bokun – klarnet, Jakub Kościuszko – gitara

Miguel Yuste – Estudio melódico
Miguel Yuste – Ingenuidad
Antonio Romero – Fantasía sobre Lucrecia Borgia
Esteban Valverde Corrales – klarnet, Cristina García Lomba – fortepian

Johann Sebastian Bach – Allegro z III Sonaty, Preludium z III Partity, Gigue z II Partity na skrzypce solo oraz Preludium z I Suity na wiolonczelę solo w opracowaniu na klarnet
Kornel Wolak – klarnet

Heinrich Joseph Baremann – Adagio
Piotr Gryska – Concertino na klarnet, marimbę i orkiestrę (prawykonanie)
Krzysztof Krzyżewski – klarnet, Antonina Kadur – marimba
Orkiestra Kameralna – dyr. Antonina Banaś

PIĄTEK, 24 LISTOPADA 2017, OGRÓD ZIMOWY, GODZ. 10.00
FRIDAY, 24th NOVEMBER 2017, WINTER GARDEN, 10.00 a.m.

Sesja VI / Session 6
Klarnet – nowe techniki gry / Clarinet – New Performing Techniques

Prowadzenie / hosted by prof. dr hab. Bogusław Jakubowski

10.00-10.30 Piotr Pawlik
Współczesne możliwości brzmieniowe klarnetu a komputerowa preparacja dźwięku / The contemporary capabilities of clarinet sonority in comparison to electronic preparation of sound

10.30-11.00 Kornel Wolak (The University of Victoria, British Columbia, Canada)
Problematyka klarnetowego staccato w świetle badań naukowych / Staccato articulation types on the clarinet – analytical approach

11.00-11.30 Artur Cieślak (Akademia Sztuki w Szczecinie / Academy of Art in Szczecin)
Trio na skrzypce, klarnet i fortepian jako synteza tradycyjnych i niekonwencjonalnych sposobów wydobycia dźwięków / Trio for violin, clarinet and piano as a synthesis of traditional and unconventional ways of producing sounds
11.30-11.45 – przerwa na kawę / coffee break

11.45-12.15 Piotr Zawadzki (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie / Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw)
Techniki mikrotonowe w kompozycjach klarnetowych Svena-Ingo Kocha w oparciu o utwory „Les Asperges de la lune” na klarnet solo oraz „Jaffa Rivers Dreaming” na klarnet, wiolonczelę i fortepian / Microtone techniques used in clarinet compositions by Sven-Ingo Koch based on „Les Asperges de la lune” for clarinet solo and „Jaffa Rivers Dreaming” for clarinet, cello and piano

12.15-12.30 – przerwa na kawę / coffee break

Sesja VII / Session 7
Klarnet wczoraj i dziś / Clarinet – Past and Today
Prowadzenie / hosted by dr Artur Cieślak

12.30-13.00 Włodzimierz Spodymek (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy / Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz)
Klarneciści grający i uczący na saksofonie oraz ich wpływ na rozwój tego instrumentu / Clarinet artists and teachers lecturing saxofone art and their influence on the development of its technique

13.00-13.30 Paweł Drobnik (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu / The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań)
Klarnet w twórczości Krzysztofa Meyera ze szczególnym uwzględnieniem „Kwintetu“ op. 66 oraz „Tria“ op. 90 / Clarinet in the works of Krzysztof Meyer in particular emphasis on „Quintet” op. 66 and „Trio” op. 90

13.30-14.00 Jean-Marc Fessard (Konserwatorium Królewskie w Brukseli / Royal Conservatory of Brussels)
Evolution of the clarinet / Ewolucja klarnetu

14.00-14.15 – przerwa na kawę / coffee break

14.15-14.45 Patrycja Fessard (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku / Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk)
Teatr Instrumentalny na klarnecistę-aktora / Instrumental Theatre for clarinetist-actor

14.45-15.15 Mikołaj Rykowski (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu / Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań)
Emancypacja społeczna klarnetu – z ulicy na estradę / From the street to the stage. Cultural emancipation of the clarinet

PIĄTEK, 24 LISTOPADA 2017, Akademia Sztuki, OGRÓD ZIMOWY, GODZ. 19.00 / FRIDAY, 24th NOVEMBER 2017, Academy of Art, WINTER GARDEN, 7 p.m.

Koncert
Klarnet – w stronę teatru / Clarinet – towards theatre
PROGRAM / Programme
Piotr Pawlik – Concertino na klarnet, fortepian i elektronikę (prawykonanie)
Bogusław Jakubowski – klarnet, Dorota Maciaszczyk – fortepian

Sven-Ingo Koch – Les Asperges de la lune
Artur Cieślak – Monolog na klarnet (2012, zrewid. 2017)
Piotr Zawadzki – klarnet

Robert Muczynski – Trio Fantasy
Bogusław Jakubowski – klarnet,
Klara Świdrów – wiolonczela, Dorota Maciaszczyk – fortepian

Michał Bergson – „Ivan Muller-Grand duo brillant“ na klarnet i fortepian
Grzegorz Wieczorek – klarnet, Tomasz Jocz – fortepian

Ennio Morricone – Temat miłosny z filmu „Cinema Paradiso”
Gioacchino Rossini – Introdukcja i temat z wariacjami
Kornel Wolak – klarnet, Dorota Maciaszczyk – fortepian

Charles-Marie Widor – Introduction et allegro
P. Jankowska / J.-M. Fessard – „Alzheimer voice“ na klarnet z taśmą i aktorką
Michael Lysight – „Sonate”

Jean-Marc Fessard – klarnet, Dorota Maciaszczyk – fortepian
Patrycja Fessard – aktorstwo instrumentalne

Przedsięwzięcie zrealizowano przy udziale Województwa Zachodniopomorskiego
http://wzp.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *