Kamil Kuskowski | „Historie Nieznane”

24 czerwca – 16 lipca 2017

Wystawa dotyczy specyfiki przestrzeni wystawienniczej i historii galerii BWA w Gorzowie. To projekt charakterystyczny dla twórczości artysty, który bada granice funkcjonowania sztuki w przestrzeni.

“Malarstwo stanowi dla mnie aktywność, której główną siłą jest możliwość stawiania pytań i prowokowania odpowiedzi na te pytania. Jego istotą  jest nie tyle akt malowania, praca w malarskiej materii,  czy maestria pędzla, ile raczej koncepcyjna praca z obrazem sztalugowym jako pewnego rodzaju formatem, medium, konwencją formowania i przekazywania refleksji o rzeczywistości i kulturze. Tak rozumiane malarstwo okazuje się ma zaskakująco wysoką zdolność do dotykania i uwidaczniania palących problemów współczesności, stając się dzięki temu ważkim elementem społecznej debaty. Wielka tradycja europejskiego czy szerzej zachodniego malarstwa nie jest w tym kontekście wyłącznie źródłem rozwiązań formalnych i technicznych, ale również może być rozumiana jako zbiór koncepcji i pomysłów, dzięki którym obrazy mogą uzyskać społeczne oddziaływanie i kulturowe znaczenie. Odwołując się do tej tradycji i rozwijając ją praktykuję sztukę, którą można by nazwać „malarstwem koncepcyjnym”. Przy czym chodzi mi tu raczej o swobodne określenie mojej praktyki artystycznej niż o ukucie ścisłego terminu. Mimo że nie aspiruję do definicyjnej ścisłości, to jednak chciałbym zaznaczyć, że nie chodzi mi tu o włączenie mojej twórczości do zespołu zjawisk określanych mianem sztuki konceptualnej ani też postkonceptualnej. Kładąc w mojej twórczości nacisk na refleksję krytyczną nie zakładam jednak, że dzieło sztuki ulegnie zniesieniu w pojęciu. Bardzo istotne jest według mnie uobecnienie koncepcji w obiekcie, instalacji lub projekcji wideo.”
Kamil Kuskowski

 

prof. dr hab. Kamil Kuskowski – urodzony 16 lipca 1973 w Zakopanem. W 1992 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. W latach 1995 – 2000 studia w Akademii Sztuk  Pięknych im. Wł. Strzemińskiego na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Łodzi. W roku 2000 dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. Aleksandry Mańczak oraz  w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Andrzeja Gieragi. W 2005 uzyskał stopień doktora. W 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2012 uzyskał tytuł profesora. W latach 1999 – 2011 pracował w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 2010 zatrudniony w Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi Pracownie Działań Audiowizualnych w Katedrze Nowych Mediów w Akademii Sztuki w Szczecinie. Dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów. W latach 2008-2011 prowadził Galerię Zona Sztuki Aktualnej w Łodzi. Od 2011 do 2014 prowadził Galerię Akademii Sztuki Zona Sztuki Aktualnej w Szczecinie. Twórczość w zakresie malarstwa, instalacji, sztuki video. Współpracuje z Galerią Piekary w Poznaniu i Galerią m2 w Warszawie.

Kurator: Zbigniew Sejwa
Wystawa czynna do 16.07.2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *