Julia Kurek | „Aktywność Kulturalna Osób z Niepełnosprawnością”

Dr Julia Kurek (Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie) wzięła udział w V Ogólnopolskiej Konferencji „Aktywność Kulturalna Osób z Niepełnosprawnością” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poprowadziła wykład pt.: „Dotknąć sztuki – aktywizacja osób z niepełnosprawnością”

i warsztaty pt.: „Impuls” – warsztat dedykowany osobom z różnym rodzajem niepełnosprawności / słuchowej, wzrokowej, fizycznej/ sprzężonej”

Więcej informacji:

http://www.up.wroc.pl/studenci/43735/zaproszenie_do_udzialu_w_v_ogolnopolskiej_konferencji_studentow_z_niepelnosprawnosciami_w_poznaniu_w_dniach_20_22_listopada_2015.html

https://www.facebook.com/events/504078119752939/509847112509373/