IV Naukowa Sesja Pianistyczna

24 i 27 kwietnia 2015 | piątek | Pałac Pod Globusem | sala 006

 

IV NAUKOWA SESJA PIANISTYCZNA ALEKSANDER SKRIABIN (w setną rocznicę śmierci)

24 kwietnia 2015 | piątek | godzina 9.00 | Pałac Pod Globusem | sala 006

wykłady i prezentacje:

prof. dr hab. Bogusław Rottermund, prof. AS dr hab. Elżbieta Karaś,

Krzysztof Wojnar, Maciej Kamiński, Milena Palkaj

 

poniedziałek 27 kwietnia 2015, godz. 15.00 Pod Globusem, sala 006

prezentacja nagrań A. Skriabina, dyskusje

moderator dr. Maria Behrendt