III Polski Kongres Estetyki: Media, Nowe Media czy Post-Media Sztuki?

Polskie Towarzystwo Estetyczne oraz Zakład Historii i Teorii Sztuki Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie zapraszają na III POLSKI KONGRES ESTETYKI: MEDIA, NOWE MEDIA CZY POST-MEDIA SZTUKI?
19 – 22 października 2017

W obszarze współczesnej estetyki, teorii sztuki oraz krytyki sztuki często pojawia się problematyka medium sztuki. Jest ona podnoszona obecnie w tak wyrazisty sposób ze względu na zasadniczą dematerializację najpierw dzieł sztuki a obecnie także sztuki jako takiej. W ostatnim półwieczu możemy obserwować postępującą ostateczną delokalizacją sztuki, o której pisze Paul Virillo, a której najradykalniejszym przykładem jest sztuka net-art’u, która nie posiada przypisanej jej materii i jedynie przejawia się fenomenalnie w najrozmaitszych miejscach posiadających potrzebne do tego urządzenia techniczne. Ponadto popularne są obecnie projekty artystyczne, oparte na rozpuszczaniu sztuki w codzienności, o czym marzył w swoich wizjach Marshall McLuhan.

W tej sytuacji powraca problem ontologii sztuki i dzieła sztuki wraz z klasycznymi pytaniami: Czym jest sztuka? Czym jest dzieło sztuki? Czym jest obraz? Co jest medium sztuki? Na te pytanie pojawiają się próby odpowiedzi w obszarach filozofii, antropologii, medioznawstwa. Filozofia zastanawia się nad bytem sztuki i dzieła sztuki, nad jego ontologią i fenomenologią we współczesnej ikonosferze, w znacznej mierze określonej przez cyfrowość, a także stara się określić wartości poznawcze, moralne i estetyczne współczesnej sztuki. Antropologia poszukuje odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola sztuki i obrazu dla człowieka oraz wskazuje, że współcześnie do zrozumienia kondycji człowieka konieczna jest refleksja nad obrazowością, w której żyjemy, którą tworzymy, z którą wchodzimy znaczące relacje. Medioznawstwo bada różne przejawy współczesnych form medialnych sztuki, zawierających zarówno formy nowomedialne, immersyjne, interaktywne, itp., jak i formy post-medialne, dekonstruujące iluzyjność nowych mediów. W tak zarysowanym obszarze badań wbrew pozorom nie znika problem tradycyjnych medium sztuki takich jak malarstwo, rzeźba, teatr czy muzyka, jednak ukazany zostaje on w nowym świetle, ponieważ do tradycyjnych medium sztuki nie można się odnosić już jako do jedynych możliwych ani jedynych właściwych. Na malarstwo musimy spoglądać przez pryzmat fotografii, filmu i wideo; na rzeźbę przez pryzmat instalacji interaktywnych, site specific itp.; na teatr przez pryzmat performance’a i różnych form sztuki ulicy; na muzykę jako na edytowalną w formacie cyfrowym.

Tak samo jak można zaobserwować znikanie sztuki w sieciowej interakcji wielości użytkowników, tak zmieniają swój status same obrazy, które okazują się tylko strukturami informacji zapisanymi w bazie danych. Tę sytuację obrazu cyfrowego reflektuje sztuka post-medialna, świadomie tworząca obrazy za pomocą manipulacji na bazach danych bez odniesienia do rzeczywistości na zewnątrz.

Komitet Naukowy III Polskiego Kongresu Estetyki:

Prof. dr hab. Krystyna Wilkowszewska

Prof. Iwona Lorenc

Prof. Ryszard Kluszczyński

Prof. Bohdan Dziemidok

Prof. zw. dr hab. Grzegorz Dziamski

Prof. dr hab. Kamil Kuskowski

Komitet organizacyjny:

dr Aleksandra Łukaszewicz – Alcaraz – przewodnicząca

dr Mikołaj Iwański

mgr Anna Sienkiewicz – sekretarz ds. organizacyjnych

mgr Patrycja Migiel

Informacje:

Termin konferencji: 19 – 22 października 2017

Miejsce konferencji: Akademia Sztuki w Szczecinie

 

szczegóły

Przedsięwzięcie zrealizowano przy udziale Województwa Zachodniopomorskiego
www.wzp.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *