I Polski Kongres Saksofonowy | relacja

I Polski Kongres Saksofonowy  odbył się w Szczecinie w dniach 16-17 grudnia 2016 roku. Udział wzięli najlepsi polscy saksofoniści, artyści i nauczyciele akademiccy:

dr hab. Paweł Gusnar, prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

dr hab. Jacek Delong, prof. Akademii Muzycznej w Łodzi

dr hab. Dariusz Samól, prof. Akademii Sztuki w Szczecinie

dr hab. Ryszard Żołędziewski, Akademia Muzyczna we Wrocławiu

dr Łukasz Wójcicki, Akademia Muzyczna w Łodzi

dr Rafał Rachwał, Akademia Muzyczna w Poznaniu

mgr Bartłomiej Duś z Akademii Muzycznej w Katowicach

mgr Agnieszka Jutkiewicz, Szkoła Muzyczna I i II stopnia we Wrocławiu

Saksofonistom towarzyszyli pianiści: dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła z UMFC w Warszawie, Andrzej Jungiewicz z AM w Katowicach, Agnieszka Sucheniak-Wójcicka z AM w Łodzi, Ewa Ruszała z ZSM w Szczecinie, Mateusz Dobrowolski ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gorzowie Wlkp.

Ponadto czynny udział wzięło także kilkanastu młodych saksofonistów – doktorantów, studentów i uczniów z uczelni artystycznych i szkół muzycznych w całym kraju.

W ramach Kongresu odbyły sie trzy koncerty, w tym dwa w Sali Ks. Bogusława X Zamku Ksiązat Pomorskich i jeden w Akademii Sztuki. W godzinach przedpołudniowych 17 grudnia miała miejsce otwarta sesja naukowa, podczas której wymienieni wyżej artyści wygłosili referaty, prezentacje i wykłady. Podczas Kongresu była także czynna wystawa dorobku polskich saksofonistów w postaci płyt, wydawnictw naukowych oraz nut.

Z okazji Kongresu wydano biuletyn naukowy pt. I Polski Kongres Saksofonowy. Saksofon w muzyce polskiej, pod redakcją prof. AS dr hab. Dariusza Samóla, w którym oprócz programu Kongresu zamieszczono biogramy artystów i prezentowanych kompozytorów, a także artykuły autorskie.

Kongres zorganizowany przez Akademię Sztuki w Szczecinie oraz Fundację na Rzecz Instrumentów Dętych był poświęcony polskiej muzyce saksofonowej. Podczas koncertów zaprezentowano 25 utworów solowych, z towarzyszeniem fortepianu oraz warstwy elekronicznej 26 polskich twórców. Celem Kongresu było wzajemne poznanie dorobku polski saksofonistyki w różnych ośrodkach akademickich w Polsce, rozpowszechnienie polskiej muzyki wśród młodych saksofonistów oraz przedstawienie jej publiczności Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego.

Współorganizatorami Kongresu byli: Zamek Książąt Pomorskich oraz Zespół Szkół Muzycznych. Projekt uzyskał dofinansowanie z MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminy Miasta Szczecin.

Pomysłodawcą Kongresu jest dr hab. Dariusz Samól, prof. Akademii Sztuki w Szczecinie.