Hubert Czerepok | Wędrująca Biblioteka

piątek | 12 września 2014 | godzina 18.00 | Gdańska Galeria Güntera Grassa

 

Dr hab. Hubert Czerepok, profesor nadzwyczajny na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie bierze udział w wystawie zbiorowej pod tytułem „Wędrująca Biblioteka”.

Twórcy o ekspozycji:

„Wędrująca biblioteka stara się oddać specyfikę życia książek, podkreślając jego związek ze zmianami w polskiej rzeczywistości. (…) Wychodząc od studiów przypadków, Wędrująca biblioteka bada (u)życie i społeczny odbiór książek. Od indywidualnych doświadczeń czytania przechodzi do losów książki jako przedmiotu – jej obiegu, współczesnych modeli funkcjonowania oraz sposobów artystycznej interwencji. Złożoność problemu odzwierciedla różnorodność pokazywanych prac – wystawa korzysta z wielu mediów, łącząc narrację dokumentu z uniwersalnym językiem sztuki.”

 

Wystawa będzie dostępna do 9 listopada 2014.

Szczegóły: tutaj.