Hole for two, done twice,

od 17 listopada 2017 | galeria 9/10 | ul.Piekary 9/10 | Poznań

Artyści szukając przestrzeni łączenia i rozdzielności konstruują w ramach wystawy nowy układ liniowo-przestrzenny, z naniesionymi własnymi punktami styku i podziału.
Proces wzajemnego spoglądania na ,,niewłasne”, cudze artefakty jest jak dwie strony magnesu – przyciąga wzrok, odpychając jednocześnie niepasujące konteksty czy estetyki.
Relacyjność tej gry w podobieństwa i różnice odzwierciedla uniwersalny charakter wszelkich życiowych relacji czy fascynacji; definiowania poprzez odrębność w pokrewieństwie.
Odrzucone określa w tym samym stopniu co zaakceptowane, i być może jeszcze bardziej rzutuje na współdzielony punkt widzenia.
Instalacja skonstruowana na planie dawnego mieszkania to symbiotyczny plac budowy, multiplikujący i odbijający gesty w przestrzeni noszącej jeszcze ślady czyjegoś dawnego współbytowania. Prowizoryczny charakter wykorzystanych elementów konstrukcyjnych oddaje stan ciągłego stawania się, obecnego tak w relacji, jak i w procesie samookreślenia.
Systematyczność otworów w konstrukcji rozdzielającej jest tu pozorowanym zrównaniem przez dzielenie, gdzie zero staje się raczej wyrwą dla komunikacji – brakiem łączącym i wspólnym.
Zaistniałe w tym układzie obiekty i obrazy kreślą przynależne danemu artyście znaczenia poprzez dwugłosowe stopniowanie zaimków: ja/my/oni w procesie artystycznej kohabitacji.