Goliszewska | Tkacz | Obrazy, które trwają w czasie

6 grudnia 2014 | godzina 19.00 | Kolektyw 1a  | Poznań

Małgorzata Goliszewska i Mikołaj Tkacz biorą udział w wystawie zbiorowej pod tytułem “Obrazy, które trwają w czasie”.

Więcej: 
http://www.facebook.com/events/1562519260648012