Fantazje Chopinowskie | lektury

Fantazje Chopinowskie to temat przewodni sesji naukowej, która odbyła się 5 marca w siedzibie Akademii Sztuki – Pałacu pod Globusem. Prelegenci z ogromnym entuzjazmem przybliżali sylwetkę kompozytora zgromadzonym słuchaczom. Wystąpienia rozpoczęła inspiratorka całego spotkania – dr Maria Behrendt – opowiadając o Chopinie i jego twórczości widzianej przez pryzmat wypowiedzi krytyków muzycznych XIX i XX wieku. Było to wspaniałe preludium do dalszych prezentacji, przygotowanych przez studentów wydziału instrumentalnego. Milena Palkaj przybliżyła nam twórczość kameralną kompozytora, uwzględniając pozycje niedoceniane przez słuchaczy, jednak istotne w koncepcji dzieł Chopina. Michał Landowski skupił się na stylu improwizacyjnym kompozytora, ubarwiając swoje wystąpienie demonstracją fragmentów utworów, które odnosiły się do tematów pieśni nie tylko ludowych (tych bardziej i mniej znanych). Na zakończenie wystąpił Kacper Odrobny, który krótko podsumował dzieła ostatniej fazy twórczości Fryderyka Chopina. Najbardziej skupił się na Barkaroli, ze względu na jej uniwersalność przekazu.

Konferencja została zwieńczona koncertem – oczywiście poświęconym tylko i wyłącznie muzyce Fryderyka Chopina. Wśród wykonawców znaleźli się pianiści: Maciej Kamiński, Karolina Kruczyk, Michał Landowski, Milena Palkaj; wiolonczelista – Michał Rudziński oraz sopranistki: dr Sylwia Burnicka-Kalischewska, Agata Porczak, Aleksandra Wojtachnia i Eliza Nowakowska. Artyści wykonali kilka pieśni m.in. „Poseł”, „Wiosna”, „Smutna rzeka”, „Precz z moich oczu”, „Piosnka litewska” (przy fortepianie towarzyszył Michał Landowski), oraz utwory instrumentalne: Polonez brillante op. 3 na wiolonczelę i fortepian, Balladę As-dur op. 47, Berceuse Des-dur op. 57, Fantazję f-moll op. 49. Niezbitym dowodem powodzenia koncertu była tłumnie zgromadzona publiczność, która została z artystami do wybrzmienia ostatniej nuty.

Po zakończeniu sesji naukowej można napisać tylko jedno: oby Koło Naukowe Pianistów Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Zakład Kompozycji i Teorii Muzyki Wydziału Edukacji Muzycznej częściej łączyły swoje siły!

Karolina Kruczyk