Fakt niezajścia pozostaje – wystawa w Kronice

wernisaż 24 września| sobota | godzina 19.00 | CSW Kronika w Bytomiu
Wystawa czynna do 05 listopada 2016.

artyści: Łukasz Jastrubczak, Daniel Koniusz, Gizela Mickiewicz, Mikołaj Moskal, Anna Orłowska, Łukasz Rodziewicz, Piotr Skiba, Łukasz Sosiński, Iris Touliatou
kurator: Piotr Drewko