ESPES pod redakcją dr Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz

Zapraszamy do lektury numeru specjalnego słowackiego czasopisma naukowego z dziedziny estetyki i filozofii kultury ESPES pod redakcją dr Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz.
Numer został poświęcony perspektywom otwieranym przez estetykę zaangażowania Arnolda Berleanta w kontekście społecznym, etycznym, urbanistycznym, artystycznym i stricte filozoficznym a także jej powinowactwom z estetyką i filozofią Dalekiego Wschodu.
Rozważania zawarte w publikacji skupiają się na rozwoju, analizie i krytyce idei Arnolda Berleanta zaangażowania estetycznego, estetyki społecznej, negatywnej estetyki i estetyki środowiskowej. Te zagadnienia są rozpatrywane przez badaczy i badaczki z różnych kontynentów pokazując potencjał perspektywy Berleanta, jego metafor, ścieżek rozwoju, które otwiera on w polu filozofii sztuki i estetyki.
Na szczególną uwagę zasługuje tekst mgr Katarzyny Nawrockiej absolwentki Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów, pt. „Architecture of Movement”, który jest zredagowaną anglojęzyczną wersją jej pracy magisterskiej obronionej pod kierunkiem dr Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz w 2017 roku.
Numer Special czasopisma ESPES, Vol. 6/2, Grudzień 2017. Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz (red.) „Aesthetics Between Art and Society. Perspectives of Arnold Berleant’s Postkantian Aesthetics of Engagement”.
Spis treści
Aleksandra Lukaszewicz Alcaraz, Introduction to Arnold Berleant’s Perspective
Arnold Berleant, Objects into Persons: The Way to Social Aesthetics
Yuriko Saito, The Ethical Dimenssions of Aesthetic Engagement
Cheng Xiangzhan, Some Critical Reflections on Berleantian Critique of Kantian Aesthetics from the Perspective of Ecoaesthetics
Madalina Diaconu, Engagement and resonance: two ways out from disinterestedness and alienation
Katarzyna Nawrocka, Architecture of Movement
Benno Hinkes, Installation Art and Aisthetics
Thomas Leddy, A dialectical approach to Berleant’s concept of engagement

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *