Drewinski, Żebrowski oraz Depta-Kleśta w The Best Polish Illustrators 3!

Wykładowcy Akademii Sztuki w Szczecinie (Wydział Sztuk Wizualnych): prof. Leszek Żebrowski, prof. Lex Drewiński oraz Piotr Depta-Kleśta znaleźli się na liście 50 najlepszych współczesnych polskich twórców z kategorii POSTER. Ich prace zostana zaprezentowane  w „The Best Polish Illustrators 3”. To ekskluzywny i niepowtarzalny album. Na 312 stronach prezentowane są najwspanialsze prace 50 najlepszych współczesnych polskich twórców z kategorii POSTER (plakat).
Album jest kontynuacją serii The Best Polish Illustrators, której pierwsza część poświęcona była ilustracji prasowej (TBPI 1), druga twórcom concept art (TBPI 2).

[na podstawie materiałów prasowych organizatora]

Serdecznie gratulujemy!

Więcej info na stronie http://shop.beslow.pl/tbpi3/.