dr Jakub Dąbrowski | „Co nie zmieniło się 5 czerwca 1990 roku? Praca cenzury w PRL i III RP”

6 kwietnia 2016 | środa | godzina 18.00 | Ogród Zimowy | Pałac pod Globusem | pl. Orła Białego 2 | Szczecin

Mediateka oraz Wydział Malarstwa i Nowych Mediów zapraszają w środę 6 kwietnia o godzinie 18.00 do Ogrodu Zimowego na wykład dra Jakuba Dąbrowskiego: Co nie zmieniło się 5 czerwca 1990 roku? Praca cenzury w PRL i III RP, połączony z promocją książki „Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku”. 

Ta dwutomowa publikacja to pierwsze opracowanie na rynku polskim, w którym w sposób kompleksowy poddano analizie problematykę ograniczania wolności ekspresji artystycznej w III RP. Dwie części „Cenzury w sztuce polskiej po 1989 roku” to dwa uzupełniające się ujęcia – prawne oraz historyczne i artystyczne. 
Część pierwsza autorstwa Jakuba Dąbrowskiego i Anny Demenko łączy refleksję z zakresu różnych obszarów badawczych, w tym prawa oraz teorii i historii sztuki. Tom obejmuje m.in. rozważania nad znaczeniem sztuki w kontekście ogólnych zasad odpowiedzialności karnej oraz szczegółową analizę wybranych regulacji prawnokarnych, które najczęściej stają się przyczyną konfliktów między działalnością artystyczną a prawem. 

W części drugiej autorstwa Jakuba Dąbrowskiego, najpierw poddana została krytyce problematyka immunitetu artystów i sztuki, następnie podjęto próbę narratywizacji dziejów cenzury w sztuce polskiej w latach 1989 – 2010. Narracji historycznej towarzyszy, oparta głównie na prasie codziennej, refleksja nad polskim dyskursem medialnym o sztuce współczesnej.

W książce opisane i przeanalizowane zostały także głośne procesy „o sztukę” Doroty Nieznalskiej, Adama Darskiego „Nergala” oraz Krzysztofa Kuszeja.

 

Dr Jakub Dąbrowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 roku w Instytucie Historii Sztuki UAM pod kierunkiem prof. Piotra Piotrowskiego obronił dysertację doktorską pt. Swoboda wypowiedzi artystycznej w Polsce po 1989 roku. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Książka będzie do kupienia w Mediatece w promocyjnej cenie 50 zł.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *