Chór Akademii Sztuki | gala operowa

15 maja 2015 | piątek | godzina 19.00 | sala MCM | Filharmonia Zielonogórska bilety 30/25

Wykonawcy:
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej
Chór Akademii Sztuki w Szczecinie
Czesław Grabowski – dyrygent
soliści

Program:
słynne uwertury, arie i chóry operowe

Więcej:

http://www.filharmoniazg.pl/index2.php?p=page&show=10&m=5