Category: Lektury

Weronika Kępa | ARTsquad

Projekt ARTsquad powstał we współpracy ze Szczecińskim Inkubatorem Kultury, a jego autorką jest Weronika Kępa – studentka trzeciego roku w Architektury Wnętrz w Akademii Sztuki w Szczecinie. Jego celem jest zaprezentowanie lokalnych, na razie...

Tydzień Bibliotek, 8-15 maja 2015

Tydzień Bibliotek, 8-15 maja 2015 „Wybieram bibliotekę” Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek...

Dostęp testowy do bazy Art Source

Informujemy, że od dnia 24 kwietnia do 27 czerwca 2015 r. Akademia Sztuki w Szczecinie uzyskała otwarty dostęp testowy do bazy Art Source. Art Source to obszerna baza pełnotekstowa w dziedzinie architektury i sztuki przeznaczona...

Forum Studentów Uczelni Artystycznych w Pałacu pod Globusem

Forum Studentów Uczelni Artystycznych, organizacja zrzeszająca samorządy studenckie uczelni artystycznych z całej Polski, organizuje swoje zjazdy co kilka miesięcy – za każdym razem na innej uczelni w Polsce. Tym razem gospodarzem była Akademia Sztuki...

Schubertiada – międzynarodowy koncert w Pałacu pod Globusem

W niedzielę 26 kwietnia w Pałacu pod Globusem w Szczecinie odbyła się wspaniała międzynarodowa Schubertiada. Porozumienie w sprawie wspólnej organizacji wydarzenia podpisały jeszcze w marcu trzy instytucje: Szczecińska Akademia Sztuki, Stowarzyszenie Muzyczne (Musikverein) „BEL...

Lex Drewinski | publikacja

Lex Drewinski w „VeryGraphic. Polish Designers of the 20th Century”   Ukazała się publikacja (w języku angielskim) Instytutu Adama Mickiewicza pt. „VeryGraphic. Polish Designers of the 20th Century”. „Publikacja zawiera chronologiczny opis twórczości ponad 60 najwybitniejszych...

Andrzej Wasilewski | Who Makes Europe | recenzja

Zachęcamy do lektury recenzji wystawy pt. Who Makes Europe w Gdańskiej Galerii Miejskiej pióra Aleksandry Hirszfeld. Byłą to wystawa zbiorowa, wśród zaproszonych artystów znalazł się Andrzej Wasilewski z Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki...

Tomasz Lazar | wywiad

Zachęcamy do lektury wywiadu z Tomaszem Lazarem, wykładowcą na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów AKadmeii Sztuki w Szczecinie w holenderskim magazynie fotograficznym GUP. Wywiad dotyczy pracy „Children of Siberia” nagrodzonej już między innymi Award off...

Tomasz Lazar | CNN

Praca Tomasza Lazara (z Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie) pt. „Children of Siberia” została pokazana w 75 rocznicę 2 zsyłki (13 kwietnia) na stronie CNN: Tomasz Lazar: zdjęcia i wywiad.  

Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz | recenzja książki

Zapraszam do lektury recenzji książki Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz (Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie) pt.”Epistemologiczna rola obrazu fotograficznego. Ku podmiotowi tak jakby i epistemologii jak gdyby. Rola fotografii w określaniu naszych...