Cantamus Laudis | Małgorzata Kowalik

Chór Concertino działający w książnicy Pomorskiej , prowadzony przez  dr Małgorzatę Kowalik (Wydział Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie) realizuje aktualnie projekt Cantamus laudis – nieście radość potrzebującym. Projekt ten zakładał realizację 10 koncertów w szczecińskich szpitalach.Chór jest już po 7 takich koncertach, za które otrzymuje recenzje od słuchaczy i organizatorów.  Po koncertach w Szczecinie jest odzew aby realizować takie projekty także w innych
miastach. Ofertę wstępną złożył Wrocław.