Bownik | Rewers

25 stycznia | piątek | godz. 18.00 | Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim

Wystawa czynna do 3 marca 2019.

Autorem wystawy jest wykładowca wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie – Paweł Bownik.

Bownik od dwóch lat dokumentuje ubrania znajdujące się w muzeach. Korzystając z konwencji fotografii muzealnej – szare tło, neutralne światło – włącza swoje obrazy w obiektywny zapis. Zdjęcia jednak nie wpisują się w znane historyczne narracje. Przedstawiają gest odwrócenia ubrań na lewą stronę, symbolicznie przywołując możliwość innego odczytania. Stroje historyczne gromadzone w muzeach często stają się oprawą utrwalającą uproszczony obraz lub obraz koncentrujący się tylko na estetyce. Ale jest też druga strona, często pomijana i nieobecna. Prawa buduje, utrwala znaczenia historyczne, natomiast lewa uwalnia głos, tego co nie miało być reprezentowane. Istotny staje się aspekt przywołania demokracji rejestrów i odwołanie do historycznego ciężaru ubioru. Rewers przeciwstawia się także uproszczonemu odczytowi fotografii, opartemu na gotowych automatycznych odpowiedziach. Pewności, która pojawia się w chwili uznania przedstawienia za przyporządkowane do znanego muzealnego schematu. Fotografie zostały zrobione dotychczas w Polsce, na Białorusi i w Rosji.

Szczegóły