Bogusław Rottermund | „De Musica”

Prof. dr hab. Bogusław Rottermund (Wydział Instrumentalny, Katedra Fortepianu) opublikował na łamach „De Musica” (red. naczelny prof. dr hab., dr. h. c. Michał Bristiger) w zeszycie „Krytyka Muzycna Nr 9” kolejną pracę naukową Jan Ekier (1913-1914) in memoriam – Fonograficzna sylwetka w repertuarze niechopinowskim (Bach, Szymanowski, Ekier). Autor analizuje w niej archiwalne nagrania tego zmarłego w sierpniu 2014 r. w wieku 101 lat najwybitniejszego polskiego chopinologa i chopinisty, sięgając tym razem do zapomnianego dorobku Profesora. Niezwykle ciekawym i pouczającym przyczynkiem jest zwłaszcza porównanie własnych utworów J. Ekiera z ich wykonaniem przez niego samego jako kompozytora i pianisty zarazem.

Zachęcamy do lektury.

Dostęp internetowy:

http://www.demusica.pl/?Krytyka_Muzyczna:Nr_9%2F2014