Alicja Delecka-Bury | Źródła sukcesu…

Zachęcamy do lektury publikacji dr Alicji Deleckiej Bury z Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie pt. Źródła sukcesu pedagogicznego animatorów kultury muzycznej. Studium przypadków.

Fragment recenzji:

Książka Pani Alicji Deleckiej-Bury Źródła sukcesu pedagogicznego animatorów kultury muzycznej. Studium przypadków w interesujący sposób podejmuje problem animatorów kultury – w tym przypadku animatorów kultury muzycznej. Jest to zawód i rola społeczna trudna do jednoznacznego zaklasyfikowania, a tym samym precyzyjnego określenia kwalifikacji, kompetencji i kryteriów oceny efektów prowadzonych działań. Szczególnie wrażliwą materią są dziś we wszystkich zawodach związanych z pracą z ludźmi odnoszenie sukcesu i poczucie sukcesu, które motywują do codziennego wysiłku, dają satysfakcję i inspirują do poszukiwania nowych form. Zagadnienie to nabiera dodatkowej wagi poprzez fakt, że dotyczy ludzi przybliżających innym świat kultury, przeżyć artystycznych i estetycznych, aktywności twórczej, ludzi wprowadzających innych w ten świat. Dlatego książka oparta na biografiach konkretnych animatorów, na ich szerokich wypowiedziach jest cennym źródłem poznania i zrozumienia tej sfery życia społecznego i kulturalnego.

prof. zw. dr hab. Katarzyny Olbrycht

Więcej informacji: tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *