Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz | recenzja książki

Zapraszam do lektury recenzji książki Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz (Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie) pt.”Epistemologiczna rola obrazu fotograficznego. Ku podmiotowi tak jakby i epistemologii jak gdyby. Rola fotografii w określaniu naszych tożsamości i świata wokół nas” autorstwa dr Justyny Smoleń-Starowieyskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w czasopiśmie filozoficznym „Nowa Krytyka”.

 

 

Fragment recenzji:

 

„jak twierdzi Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz – dopiero za pośrednictwem medium jakim jest fotografia cyfrowa możliwe staje się wyzwalające tworzenie tożsamości indywiduum, które nie podlega już nowoczesnym formom ujęcia represyjnego. „Fotografia pokazuje bowiem widoki jako pozory, zmienne i względne formy percepcyjne, a nie prawdziwe bądź fałszywe przedstawienia, zmienia nasze rozumienie, wyrywając je z systemu dychotomicznych różnic i zero-jedynkowych utożsamień, dowartościowuje żywość fluktuacji doświadczenia życiowego, nie pragnąc już jego jednoznaczności, pokazuje podmiot jako nie-jednostkowy, zanurzony w sieci dynamicznych relacji zwrotnych, a świat jako sieć, którą możemy kształtować konsensualnie w zgodzie z naszymi preferencjami, a zatem estetycznie i prawdziwie demokratycznie” [12] . Wedle tego stanowiska, obrazowi cyfrowemu zawdzięczać można zatem emancypujące i holistyczne – ale właśnie już nie opresyjne – spojrzenie na istotę ludzką i rzeczywistość jej przeżyć”.

 

Całość pod linkiem:

http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article666

*

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *