Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza drugą rekrutację!

 

 

Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza drugą rekrutację!

 

Zostało po kilka miejsc na kierunkach:

 

Wydział Edukacji Muzycznej:

– edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia stacjonarne I i II stopnia

– wokalistyka – studia stacjonarne I stopnia

– zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym – studia podyplomowe

 

Wydział Instrumentalny:

– instrumentalistyka – studia stacjonarne I i II stopnia

 

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów:

– malarstwo – studia stacjonarne I i II stopnia

– grafika, specjalność multimedia – studia stacjonarne II stopnia

 

Wydział Sztuk Wizualnych:

–  grafika, specjalność grafika projektowa/grafika warsztatowa – studia stacjonarne  II stopnia

– architektura wnętrz – studia stacjonarne I i II stopnia

 

Łącznie zostało około 50 wolnych miejsc.

 

Terminarz II naboru:

– 15 lipca 2015 r.  – 27 sierpnia 2015 r. – elektroniczna rekrutacja;

– 3-4 września 2015 r. – dodatkowy egzamin wstępny WEM;

– 2 września 2015 r. – dodatkowy egzamin wstępny WI;

– 7-9 września 2015 r. – dodatkowy egzamin wstępny WSW;

– 14-15 września 2015 r. – dodatkowy egzamin wstępny WMiNM;

– do 17 września 2015 r. – termin złożenia kompletu dokumentów.

 

 

Informacje o warunkach i trybie rekrutacji można uzyskać pod adresem mailowym: bos@akademiasztuki.eu lub pod numerami telefonów: 664 080 227, 664 080 261,  664 080 170, 664 080 172, 664 080 262. Szczegółowe informacje znajdują się też na stronie internetowej: http://akademiasztuki.eu/pl/rekrutacja.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Niesłyszący i niedosłyszący:

 

Wydział Sztuk Wizualnych oraz Wydział Malarstwa i Nowych Mediów zaprasza osoby niesłyszące i niedosłyszące do przystąpienia do egzaminów wstępnych na studia stacjonarne. Akademia Sztuki zapewni obecność tłumacza języka migowego podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz  na wykładach i ćwiczeniach. Pozostałe elementy procesu rekrutacyjnego dla osób z niepełnosprawnością słuchu pozostają takie same jak dla innych kandydatów.

Konieczność obecności tłumacza na egzaminie należy potwierdzić osobiście w Dziale Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (bos@akademiasztuki.eu).

Szczegóły dotyczące egzaminów wstępnych dostępne są na stronie:

rekrutacja.akademiasztuki.eu.