Akademia Sztuki w Szczecinie członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Miło nam poinformować, że decyzją Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, naszej uczelni nadano status uczelni członkowskiej KRASP!