352 km. Biały | R+

19 stycznia – 9 lutego 2016 | Galeria R+ | Pałac pod Globusem | plac Orła Białego 2

 

Grupa artystów – wykładowców, wywodzących się ze środowiska gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, ruszyła w podróż po polskich galeriach w styczniu 2013 roku. Peregrynacje inicjowane przez członków grupy budują ciąg zdarzeń opisywany odległością w kilometrach od startowej bazy – Uczelni: 176 km, 166 km, 13 km, 515 km, 689 km…

Jaki jest cel projektu? Główne pytania, jakie stawiają sobie jego twórcy to czy istnieją jeszcze jakieś granice wytyczające regionalną przynależność, wpływające na specyfikę sztuki, do jakich rzeczywistości dziś ona przylega i co z tego wynika?

Trzon grupy stanowią artyści eksperymentujący z tradycyjnym warsztatem malarskim. Zaproszenie ich do Szczecina (spotkanie z kuratorką – Gdynia 04.07.2015) wiązało się z wymogiem uwzględnienia kontekstu przestrzennego Galerii R+ oraz specyfiki miejsca. Obiekty: jeden z przeszłości – Pałac pod Globusem, zwłaszcza proweniencja jego pierwszych rezydentów, drugi współczesny – Filharmonia, który przez swą specyfikę formy i koloru jest w ciągłym procesie przyswajania przez mieszkańców, stały się inspiracją explicite – epifanią Bieli.

Uzyskiwany przez addycję biały, nie będąc kolorem malarskim, staje się wyzwaniem dla twórców sztuki czystej. Przestrzeń Galerii R+ to miejsce ekspozycji dla różnych, wobec tego zagadnienia, postaw malarskich. Ujawnia się tutaj dylemat wyboru medium, obawa przed uwikłaniem
w stereotypowy symbolizm, konwencjonalizm, czy mechaniczne zaanektowanie koloru do tworzonych aktualnie koncepcji. Konfuzja artystów spowodowana dyktatem bieli może mieć też dobrą stronę – karze zatrzymać się i spojrzeć na własną twórczość z dystansem. Czy biały, przywołując symbolikę kolorów według Kandinsky’ego, okaże się zwiastunem narodzin czegoś nowego, czy tylko pokryje stare dzieło, jako egzemplifikację dialektycznego prawa (teza, antyteza, synteza)?

Malewicz w eseju o suprematyzmie przypisywał bieli istotę ruchu oraz największe znaczenie wśród barw, jako sumę ich wszystkich: Błękit nieba został pokonany w systemie suprematystycznym, został złamany i wchodzi biel, jako prawdziwa, realna koncepcja nieskończoności, tym samym wyzwolona
z kolorowego tła nieba… Żeglujmy naprzód! Biel, wolna otchłań, nieskończoność, jest przed nami…

W wystawie uczestniczą: Jarosław Bauć, Roman Gajewski, Zbigniew Gorlak, Mikołaj Harmoza, Przemysław Łopaciński, Marek Model, Krzysztof Polkowski oraz Grzegorz Radecki.

Kurator wystawy:

dr hab. Katarzyna Radecka, prof. AS

Wystawa czynna do 9 lutego 2016 r.

Galeria R+ czynna od wtorku do soboty, w godz. 15-19.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *