Ewa Czerwińska-Romanowska | Antropolis II

 

wernisaż wystawy: 12 lutego | piątek | 2016 | godzina 17.00 | Galeria ZPAP „Kierat I” |Szczecin

 

Antropolis – replikacja idei

 

Powtarzalność jest immanentną cechą Miasta. Narastanie budynków, ulic, kwartałów, infrastruktury, w mniej lub bardziej regularnym rytmie, czyni z pozornie jednostkowych elementów, mogących być nośnikami odmiennych idei, wspólną wartość.

Antropomorficzna figura wpisana w narastający, multiplikowany, industrialny rytm, przestaje być jednostkową formą, niosącą w sobie odmienną ideę. Staje się podrzędnym wykładnikiem zasady powtarzalności, w obszarze której, jednostkowy dramat egzystencji i poczucie własnej, etycznej odrębności zostają zuniformizowane.

 

Antropolis jest pozornym obrazem miasta, sprowadzającym biologię do znaku, opakowania, który po zużyciu poddany zostanie degradacji i przetworzony w jednorodną treść. Podobna w swojej formie, zunifikowana masa, wypełnia miejską przestrzeń. Nawarstwianie przetrawionych idei, industrialny asamblaż, ogranicza każdą indywidualność.

A. Pawełczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *